Спортен магазин Декатлон

Венков инженеринг ООД работи на строителната площадка като подизпълнител на Планекс Билд ООД. Фирмата изпълни изцяло вертикалната планировка на обекта.
Насипът за пътно легло беше около 5400 куб м.
Бяха положени 580 м пътни бордюри 18/35/50 и 980м бордюри 10/25/50, 1260м пътни ивици, 1100м тротоарни ивици.
Положените паважни настилки са 2660 кв. м.
Изпълнените асфалтови настилки, в зависимост от натоварването са:
Асфалтобетонови настилки тежко движение – 720 кв. м.
Асфалтобетонови настилки средно движение – 4460 кв. м.
Тротоарна асфалтова настилка – 990 кв. м.
Обектът беше изпълнен за два месеца и беше приет без забележка или претенции от страна на инвеститора и главния изпълнител.