MALL Sofia

“Венков инженеринг” ООД извърши обратните насипи около Мол София с обем около 1500 куб.м. скална маса, валирана на пластове през 30 см.

След това започна изграждане на пътната инфраструктура с прилежащи тротоари, паркоместа и алеи. Бяха положени 2000 кв.м. настилки от унипаваж и тротоарни плочи.