ПРЕСТИЖ

През декември месец 2010 година фирма “Венков инженеринг” ООД завърши вертикалната планировка на обект фабрика “Престиж” в град Велико Търново.

В съответствие с високите изисквания за качество и охрана и безопасност на труда на инвеститора и надзора БГИ Проект, фирмата изгради 12 500 квадратни метра настилка от унипаваж в поставените срокове.

Обектът се състои от големи паркинг зони и улици, обграждащи предприятието, което е в процес на довършителни работи.

Това наложи необходимостта от безпогрешен синхрон между техническото ни ръководство, главния изпълнител и останалите строителни фирми на площадката, така че вертикалната планировка да бъде извършвана успоредно с довършителните работи, без това да затруднява достъпа и доставките на материали. “Венков инженеринг” ООД извърши възложените им строително-монтажни работи с персонал от около 45 работници, технически ръководител и геодезист.