ПЕНИ МАРКЕТ

Пени маркет все по-активно навлиза на българския пазар. Разбира се, и Венков инженеринг ООД взима участие в реализирането на новите супер маркети из цялата страна. Последният завършен проект е Пени Маркет Ямбол.

Компанията ни изгради напълно вертикалната му планировка. Тя се състои от обширни паркинг площи от унипаваж с площ над 4500 квадратни метра, изградени изцяло от унипаваж с дебелина 10 см. Въпреки късите срокове и високите изисквания за качество на немските инвеститори, Венков инженеринг ООД показа завидни умения в изпълнението и организацията на възложените й работи.