СОФИЯ СКАЙ

Жилищния комплкес София Скай е проект на инвестиционната компания Райфайзен Еволюшън . Той е затворена група от сгради, намираща се в полите на Витоша, местност Симеоново, разположена на 18 000 квадратни метра. Състой се от 12 масивни сгради, разделени на отделни жилищни апартаменти за приблизителен брой на живущите около 220 човека.
На Венков инженеринг ООД беше възложено изпълнението на всички видове площадкови ВиК мрежи, които се състоят от над 350 метра канализация с диаметри от ф250 до ф400, с дълбочина над 4,50 метра, и около 300 метра канализация с диаметър ф200.
Дължината на новоизградения полиетиленов водопроводи с диаметър до ф200 и сградни отклонения е 360м.
След завършването на площадковите канали, преминахме към изпълнение на цялостното вертикалното планиране, което включваше изграждането на 580 метра пътна инфраструктура, заедно със прилежащите й тротоари. Поради строгите изисквания на инвеститора, обекта беше изпълнен в изключително кратки срокове, но не за сметка на качественото и прецизно изпълнение.