СОФИЯ ПАРК

Напълно завършен е първият етап на проекта, който включва 8 квартала, с прилежащите им алеи и подземни комуникации.

Обектът започва м. Декември 2005г. с изграждане на временен път до мястото на първата сграда в „Резиденшъл парк” София – „Мострена къща”. От м. Юли 2006г., започва подготовката за сградното строителство с отнемане на хумусния слой на почвата върху бъдещия терен на „Резиденшъл парк”.

Следва изграждане на складови бази, временни паркинги и офис сгради, канализационна и водопроводна мрежи по основната пътна артерия “Север-Юг”, минаваща покрай комплекса и свързваща околовръстния път на София с кв. „Бистрица”.
Фирмата изпълни всички изкопни работи (над 600 000 м3), обратни насипи – около 800 000 м3 около къщи, за подготовка на пътното легло на автомобилните алеите и оформяне на вътрешнокварталните пешеходни площи, подготовка за ивични и стъпкови фундаменти, дренажни системи и отводнителни съоръжения за бъдещите сгради; цялата вертикална планировка на обекта, вътрешните алеи с прилежащи паркоместа, троторарни алеи и зелени площи.

Дължината на асфалтовите алеи в комплекса е над 5 км. Към всяка алея има прилежащи паркоместа, тротоари, озеленени ивици и подходи към гаражите на къщите.

Вътрешнокварталните алеи на парка са изградени с унипаваж, общата квадратура на които е над 7 000 кв. м.