СЕРДИКА ЦЕНТЪРК

“Венков инженеринг” ООД взе дейно участие в изпълнението на най-големия търговски център в България за момента. Наше дело са всички обратни насипи; вътрешни и външни, цялостната подмяна на канализационната и водопроводна мрежа по улиците “Попова шапка”, “Каймакчалан” и бул. “Ситняково”, вътрешно-площадковите канализации, захранването на сградата с новопроектирания водопровод, изпълнението на топлопровод за захранване на Сердика Център София, както и абсолютно цялостното изпълнение на вертикалната планировка на обекта.

Венков инженеринг” ООД извърши всички обратни насипи на Сердика Център София. Вътрешният обратен насип между фундаментите, беше извършен със скална маса с приблизителен обем 16500 кубични метра. Той беше изпълнен по сложен технологичен способ чрез вкарването на целия обем скална маса през английските дворове на сградата, след което обработването и на третото подземно ниво ставаше с пренос на мини самосвали между фундаментите, разриване с помощта на мини товарачи и уплътняване с валяци до 3 тона.

Външните обратни насипи бяха извършени в координация със всички останали подизпълнители на площадката, достигащи на моменти 1100 работници и голям брой механизация.

Насипите бяха с общ обем около 12 000 кубични метра и достигаха дълбочина до 9,50. Срокът за изпълнението на тези задачи беше 45 календарни дни, който не се оказа проблем за “Венков инженеринг” ООД.

Изпълнението на канализациите по улиците Попова шапка, Каймакчалан и бул. Ситняково беше предизвикателна задача за фирма Венков инженеринг ООД. Реконструираните улични канали са с обща дължина около 480 метра, на дълбочина достигаща 5,50 метра и с диамтери до ф700 стъклопласт. Изпълнението трябваше да бъде извършено с помощта на плътно укрепване, поради големия брой налични комуникации в градската част и невъзможността за откосиране на изкопите.

На булевард Ситняково беше извършено насаждането на нови ревизионни шахти върху съществуващия канал ф600 с дълбочина 6,80 метра. Процедурата беше извършена без вертикално откосиране, посредством монтиране на крепеж, без да бъде затваряно пътното платно, с интензивен трафик по него. Изпълнението на вътрешно-площадковите канализации беше с обем от 380 метра и диаметър ф300. Всички съоръжения бяха завършени по проект и в срок.

Изпълнението на новопроектиран водопровод ф200 , който трябваше да замени старите етернитови водопроводи ф 80 беше не по-малко интересна задача за нас, защото той трябваше да бъде извършен с минимален брой прекъсвания на водоснабдяването в района. Всички жилищни блокове в околността на Мол Сердика вече са захранени от подменената полиетиленова водопроводна мрежа. Новоизграденият топлопровод, в сравнение с останалите съоръжения, беше съвсем стандартен проект на трасе с предварително изолирани тръби ф219/315 с дължина около 220 метра.

Вертикална планировка – цялостното изпълнение на вертикалната планировка на Сердика Център София вклчва над 10 000 квадратни метра, изразени в 3000 квадратни метра унипаваж и гранитен паваж и 3600 квадратни метра паркинги за тежно движение с настилка от фибробетон. Над 12 000 кубични метра изкопани земни маси бяха положени с цел моделиране на ландшафта. извършени обратни насипи в зоната на настилките за тежко движение и в зелените площи, както и цялостното преасфалтиране, включително и изработката на нови пешеходни зони и паркоместа по улица Каймакчалан.

Изпълнението на изготвения проект по немски дизайн за смесено полагане на унипаваж и гранитен паваж в комбинация от кашпи, ивици и ветрила пред главните входове, беше само пример за професионализма на фирма Венков инженеринг ООД в изграждането на вертикални планировки с подобни мащаби и архитектурни елементи.