MEGAMALL Люлин

ПОЛИПРОПИЛЕН И Ф1200 БЕТОН – МЕГАМОЛ ЛЮЛИН
Съществуващите канали минаваха през парцела, на който ще се изгради бъдещият Мол Люлин, поради което преди започване на изкопни работи и укрепване на нулевия цикъл е необходимо каналите да бъдат изместени в пътното платно.

Заустването на новия канал беше изградено посредством преливна шахта в ляв суходолски колектор. Колекторът минава под трасето на метрото, поради което в точката на заустване дълбочината на канала беше над 12 м спрямо нивелетата на бул. „Т. Александров”.
Новият канал ф500 е проектиран да премине успоредно на метрото на дълбочина 6,40 спрямо нивелетата на бул. „Тодор Александров”. Тъй като в този участък трасето на метрото е изграждано по открит способ, каналът попада в обсега на обратните насипи около тунела. След монтажа на преливната шахта и заустване на новия канал беше спусната подвижна укрепваща конструкция, която да усигури безопасна работа на работниците при монтажа и бетонирането на каналните тръби, както и да предотврати срутване от северната страна на траншеята откъм булеварда, където минава целия трафик.Спирането на движението по булеварда беше невъзможно, тъй като той е една от двете артерии, свързващи „Люлин” с центъра. Това наложи траншеята на канала да се копае отвесно без откоси от северната страна, където се движат автомобили и да се укрепва поетапно, като се оставя незарит участък с дължина 6 – 9 м максимум.
Металната конструкция е уразмерена, така че да издържи пропадане на земни маси в участъка, в който е монтирана, без да се разруши. Това позволява при пропадане, тръбата да бъде монтирана и бетонирана безопасно, а конструкцията да бъде извадена цяла след това.
Преди навлизане в кръстовището с бул. „Невестина скала”, се наложи демонтаж на 5 стълба и прехвърляне на цялата контактна мрежа на южната тангента към нови стълбове. Тук новият канал ф500 премина под съществуващия канал ф1200 и пред входа на подлеза на метростанция ” Западен парк”. След завършване на обратните насипи със скална маса, беше монтиран новият канал ф 1200 и възстановено пътното платно.
Особеност по трасето на новия стоманобетонен канал ф1200 беше преминаването над бъдещият подлез, който ще свърже метростанция „Западен парк” с бъдещия мол „Люлин”. В продължение на 12 м беще отлято армирано бетонно корито, в което да бъде монтирана стоманена тръба ф1200, заменяща стомано-бетонните в участъка над подлеза. Стоманобетонният канал ф 1200 се зауства в новоизградена канализационна камера в южното платно на бул. ”Тодор Александров” откъм трамвайните релси. В обсега на тунела на метрото старият канал ф1200 е изграден с метална тръба. Без да бъде прекъсвана, над нея е монтирана новата, предварително отлята камера. След пълното изграждане на канала ф1200, металната тръба беше изрязана, за да се оформи кюне в камерата.