СВЕТИ ГЕОРГИ

Свети Георги е затворен коплекс, състоящ се от 17 еднофамилни къщи. Венков инженеринг ООД изгради изцяло инфраструктурата до комплекса, включваща канализация с диаметър ф700, водопровод с диаметър ф200 и път за достъп с паважна настилка.
Вътре в комплекса Венков инженеринг ООД изпълни изкопни и насипни работи, битов и дъждовен канал със сградни канализационни отклонения, водопровод със сградни водопроводни отклонения, пожарни хидранти и поливна система.
Вертикалната планировка в целия коплекс беше изпълнена като съчетание на настилки от бетонови плочи и унипаваж в комбинация с настилки от гранитен паваж.