ТОКУДА

БОЛНИЦА ТОКУДА е комплексен инфраструктурен обект, включващ изграждането на канализационна мрежа и отводнителна пътна система, дублирано захранване от градската водопроводна мрежа, дворна водопроводна мрежа, включваща паркова напоителна система и система от противопожарни хидранти, парково осветление, алейна пътна инфраструктура със 150 паркоместа и японска градина.
Специфично за този обект беше стриктното спазване на предварително утвърден график поради големия брой подизпълнители.

Поради нарастващите нужди на болницата и недостиг на паркоместа за клиенти, се наложи разширяване на паркинг зоната в двора. Новият паркинг беше изграден за 45 дни от 10.07 до 20.08.2009 г. и включва 1200 м 2 паркоместа, изградени с паркоелементи и 1100 м 2 асфалтови алеи около и между тях.

Цялата прилежаща площ около паркинга е озеленена с чимове, изградена е поливна система за тях, както и отводнителна система за целия паркинг. Паркоместата са изградени със затревени паркоелементи.