BILLA Орландовци

Венков инженеринг” ООД пое абсолютно цялостното изпълнение на всички части по обект Била Орландовци, свързани с изкопните работи, изпълнението на площадковите водопроводи и канализации, обратните насипи в и извън сградата, изпълнението на вертикалната планировка на площадката, вкючващо изграждането на 4 паркинга и приходящите към тях алеи.

Срокът за абсолютно цялостното изпълнение на обекта от момента на откриването на строителната площадка, до пускането му в експлоатация, беше изключително малък: 62 календарни дни.
Това наложи необходимостта от перфектен синхрон с главния изпълнител Нафтекс инженеринг ООД. Отличната комуникация между страните, строгото следване на графика за изпълнение на строителството и квалифицираното техническо ръководство, дадоха своя резултат и супермаркет Била беше завършен съгласно посочените срокове и поетите ангажименти.