БИЗНЕС ПАРК София

Фирмата изгради цялостната инфраструктура и вертикална планировка на сгради 5, 6, 7, 8 и 9 на “Бизнес парк” София, както и подхода към хотел “Холидей ин”.

“Венков инженеринг” ООД изгради също канализационна, водопроводна и топлопроводна системи, както и всички сградни отклонения.

Бяха положени 2300 кв.м. асфалт по пътната инфраструктура. Всички бетонни архитектурни елементи по вертикалната планировка, също са изпълнени от Компанията.