ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ЕЛЕКТОКОМПОНЕНТИ с. Стряма

Венков инженеринг ООД беше главен изпълнител в част Инфраструктура.

Проектът включва изграждане на водопровод за питейна вода, площадков водопровод за противопожарни нужди и поливна система, канализационна мрежа, електомрежа, улично осветление и газопровод.

Площадковият водопровод е с дължина 730м, изпълнен от полиетиленови тръби висока плътност на челна заварка и фланшови преходи.
Основната канализационната система е изградена от двуслойно гофрирани ПЕВП тръби с диаметри ф630, ф500 и ф400. Общата и дължина е 410м.
Още 560м е общата дължина на всички разводки с диаметри от ф160 до ф250, които са положени като елементи от отводнителната система на производствената сграда и отводняване на пътното платно.
Бяха използвани отводнителни решетки тип АСО Multidrain V300S и ACO Combipoint, с чугунени решетки С250.

Газопроводът е изпълнен от полиетиленови тръби РЕ-НD, SDR 11, 5bar и обща дължина 225м. При заваряване на тръбите е използван електродифузен способ.

Електомрежата е изградена от PVC тръби ф110 в бетонов кожух, 29 двойни и 34 тройни шахти. Положени са около 6000м тръби ф110 и 400м тръби ф160. Тръбната мрежа е положена изцяло в бетонов кожух.

Изграждането на вертикалната планировка включва 2500 куб. м. изкоп и извозване на негодни земни маси, 4200 куб. м. насип с несортиран трошен камък и 2400 куб. м. насип с хумусни почви.
Положени са 6000 кв. м. асфалтова настилка тежко движение 10+4+4 см., 200 кв. м. бетонови тротоарни настилки, 1490 кв. м. паркинг настилки от полимерни перфорирани елементи и бетонови бордюри и ивици с обща дължина 1560м.

Обектът завърши с нанасяне на хоризонтална маркировка, монтаж на пътни знаци и изграждане на периметрова ограда тип NYLOFOR 3D с дължина 480м.

Обектът беше изпълнен за 5 месеца, като в последствие бе удостоен с награда СГРАДА НА ГОДИНАТА 2013 в категория „ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ЛОГИСТИЧНИ СГРАДИ“ в конкурс, организиран от “ГРАДЪТ Медия Груп “ под патронажа на МРР и МИП.