ЗА НАС

Венков Инженеринг ООД работи активно в областта на строителството от 2005г. Фирмата разполага със собствена строителна техника, което й осигурява бързо и ефективно действие на малки и големи строителни обекти във всички аспекти на инфраструктурното строителство.

Разнообразната собствена механизация позволява маневреност и eкспедитивност в извършването на разнообразните строително-монтажни дейности при изграждането на вертикални планировки, канализация, топлопроводи, пътно строителство, изкопи, насипи, водопроводи, газопроводи.

Във Венков Инженеринг ООД работят над 170 професионалисти, оборудвани и подготвени за най-сложните строителни обекти и условия. Те имат свобода да изявяват новаторски идеи и да прилагат в процеса на работа нестандартни подходи и решения. Осигуряваме безопасна и мотивираща среда за работа на служителите. Стремежът към лична професионална изява и самоусъвършенстване винаги е бил насърчаван от ръководството на Венков инженеринг ООД.

В основата на развитието ни е отношението към нашите партньори и клиенти. То се основава на принципи като коректност, лоялност, ангажираност към клиента. Основна част от работата ни е намиране на най-добро техническо решение и оптимизиране на строителните процеси с цел максимална удовлетвореност за клиента. По този начин допринасяме за развитието на партньорите ни, като се стремим да усещат нашата съпричастност и подкрепа.

Целта за развитие на Венков инженеринг ООД е максимално удовлетворяване изискванията на клиентите и партньорите на фирмата и заздравяване позициите ни в бранша, благодарение на коректно и качествено обслужване. Съчетавайки професионализма на служителите и ръководния персонал със съвременни технологии, висококачествени материали и високопроизводителна техника предлагаме краен продукт с високо и постоянно качество.