ТРАНСПОРТ

Венков инженеринг ООД извършва доставки на инертни материали в цялата страна. Разполага с влекачи и самосвални ремаркета с товароносимост до 45т. Самосвалите имат товароносимост до 35т, като се използват също и за превоз на земни маси.
Венков инженеринг ООД разполага със специализирани камиони, оборудвани с кранове с товароподемност до 7т, в зависимост от разстоянието на което трябва да бъде поставен или натоварен товара. Камионите имат вместимост 8 европалета.
Специализираният превоз извършван с камиони, оборудвани с кранове е ефективен, тъй като спестява необходимостта от осигуряване на машина /кран или мотокар/ за товарене и разтоварване на превозваните товари.
Специализираните камиони превозват както палетирани така и насипни товари.