ТОПЛОПРОВОДИ

“Венков инженеринг” ООД се занимава с изпълнението на всички видове топлопроводни инсталации, външни и вътрешни трасета, както и проектиране, доставка и монтаж на абонатни станции. Разполага със собствено звено заварчици първи разряд и осигурява прецизен гама контрол на всички видове заваръчни работи. Също така се ангажира и с осигуряването на точка на присъединяване от трасетата на Топлофикация АД.

Фирмата е основен участник в реконструкцията на топлофикационната мрежа на Топлофикация София всяка година от 2005 насам, както и на топлофикационната мрежа на Топлофикация Перник през 2005, където бяха подменени с предварително изолирани тръби над 5 километра магистрални топлопроводи с диаметри от ф219 до ф 630. Реконструцията обхвана и значителен брой дворни мрежи и сградни отклонения с диаметри от ф60 до ф 139, също изпълнени с предварително изолирани тръби.