ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

Опитът и големият обем собствена строителна механизация, осигурява на “Венков инженеринг” ООД възможност да се справя с изграждането на всички видове пътно-строителни обекти, независимо от сложността, обема и сроковете за изпълнение. Фирмата изгражда всички необходими съпътстващи отводнителни съоръжения и комуникации, като неразделна част от пътната инфраструктура, полагане на асфалтови, бетонови и паважни настилки, пътна маркировка и организация на движението.
Фирмата изпълни цялата пътна част на Сердика Център София, Резиденшъл Парк София и по-голямата част от Бизнес Парк София, Мол ъф София, болница Токуда, Мол България, ДБО Костинброд, ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ЕЛЕКТОКОМПОНЕНТИ с. Стряма.