ИЗКОПНИ РАБОТИ

Опитът и традициите в извършването на всички видове изкопни работи показват, че синхронизацията, експедитивността и умелата и навременна организация са най-важните фактори при изпълнението им. Правилният подбор на баланс земните маси, правилното откосиране и обезопасяване на нулевите изкопи, също са от голямо значение за редуциране на разходите от страна на инвеститора.
Фирма “Венков Инженеринг” ООД, базирана на опита си в извършването на нулевите изкопи на някои изключително мащабни строителни обекти (клиенти и обекти), предлага правилна организация и консултантски услуги, поемайки пълна отговорност за алгоритъма на изпълняваните проекти.
Големият обем собствената механизация дава възможност за извършване строителните дейности със завидна експедитивност. Цялата налична земекопна техника е оборудвана с по двама оператори на машина, което позволява денонощна работа във всякакви условия, без нужда от технологично време за организиране на процеса. Фирмата изпълнява изкопните работи до прецизното подравняване на нулевия изкоп, включително и направата на дренажни системи в и извън зоната на изкопите, с цел отводняване и осушване на земната основа, осигуряващи нормални условия на труд, както в процеса на строителството, така и в експлоатациония стадий на сградата.
Всички изкопни работи биват констатирани с помощта на прецизно изготвени теренни снимки и екзекутивни геодезически заснемания, извършени от геодезическия отдел на фирмата.
“Венков Инженеринг” ООД е основен участник в извършването на някои изключително големи изкопни работи, като Резиденшъл Парк София, Бистрица Гардънс, Мол ъф София, България Мол , Риъл истейт.