ВОДОПРОВОДИ И ГАЗОПРОВОДИ

Фирма “Венков инженеринг” ООД разполага с машина за челно заваряване на полиетилен висока плътност на престижната английска марка “Фюжън”. Машината е 100% автоматизирана, което гарантира високо качество на продукцията. Също така притежава и техника за електро-дифузно заваряване, както и лицензирани високо квалифицирани заварчици за полиетиленови трасета. Фирмата е изградила над 15 километра газопроводи и над 8 километра водопроводи с диаметър над ø 250, което ни поставя сред фирмите с изграден опит в този отрасъл.

“Венков инженеринг” ООД реконструира изцяло водопроводната мрежа в района около Сердика Център София и изгради водоснабдяването на новия търговски обект. Фирмата извърши изместване на 300 метров участък от стоманен водопровод ø 1020 в парцела на IKEA София и изгради изцяло водоснабдителната система на комплекса.
В края на 2013г Венков инженеринг ООД бе основен подизпълнител на обект Инженерна инфраструктура на местност „Сливница“, в район Люлин, включващ реконструкция на водопроводи от ф90 до ф200 с обща дължина 1800м и подмяна на всички СВО в реконструираните участъци.